Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VALT1045 PRO GRADU -TUTKIELMA 40 op
Vastuutaho
Valtio-oppi
Vastuuhenkilö
Professori pj-linja tai professori kv-linja

Osaamistavoitteet

Tutkielman tavoitteena on harjaannuttaa opiskelijaa itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön. Työhön kuuluu olennaisena osana valittua aihetta käsittelevän kirjallisuuden hankkiminen ja tutkiminen, tutkimusmenetelmien käyttö sekä tieteelliseen argumentaatioon perustuvan tutkielman laatiminen, jonka ohjepituus on 80-90 sivua. Tutkielmalta ei edellytetä uusia tieteellisiä tuloksia. Sen tulee kuitenkin osoittaa aihepiiriä koskevaa lukeneisuutta, tieteellisten menettelytapojen sekä relevanttien tutkimusmenetelmien ja kielen täsmällistä hallintaa. Tutkielma on rajattava niin, että se on mahdollista saattaa päätökseen opintopisteitä vastaavalla työmäärällä.
Tutkielma laaditaan ohjaajaksi sovitun professorin valvonnassa. Työn käsikirjoitus on toimitettava hänelle esitarkastusta varten ennen kansittamista.

Sisältö

Työhön kuuluu olennaisena osana valittua aihetta käsittelevän kirjallisuuden hankkiminen ja tutkiminen, tutkimusmenetelmien käyttö sekä tieteelliseen argumentaatioon perustuvan tutkielman laatiminen. Mikäli suomen tai ruotsin kielen taitoa ei ole jo osoitettu kandidaatintutkinnossa, kirjoitetaan kypsyysnäyte samalla tavoin kuin kandidaatin tutkintoon suoritettavasta kypsyysnäytteestä on määrätty. Kirjallinen kypsyysnäyte kirjoitetaan sen jälkeen, kun pro gradu -tutkielma on jätetty tarkastettavaksi. Kypsyysnäytteeseen ilmoittaudutaan tutkielman ohjaajalle viimeistään viikkoa ennen koetta. Mikäli opiskelija on osoittanut kielitaitonsa kandidaatintutkinnossa, osoitetaan maisterivaiheen kypsyysnäytteellä pelkästään perehtyneisyys opinnäytteen alaan ja kypsyysnäytteeksi hyväksytään pro gradu -tutkielmasta kirjoitettu tiivistelmä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Tutkielman tulee osoittaa aihepiiriä koskevaa lukeneisuutta, tieteellisten menettelytapojen sekä relevanttien tutkimusmenetelmien ja kielen täsmällistä hallintaa. Tutkielma on rajattava niin, että se on mahdollista saattaa päätökseen opintopisteitä vastaavalla työmäärällä.
Tutkielma laaditaan ohjaajaksi sovitun professorin (tai muun opettajan) ohjauksessa. Työn käsikirjoitus on toimitettava hänelle esitarkastusta varten ennen kansittamista.

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet