Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VALT1532 SPJ2 POLITIIKAN VAIKUTUKSET 6 op
Vastuutaho
Valtio-oppi
Vastuuhenkilö
Matti Wiberg
Edeltävät opinnot
Kandidaatintutkintoon kuuluvat opinnot on suoritettava kokonaan ennen syventävien kirjatentteihin osallistumista (ei koske korvaavia luentoja ja opetusseminaareja). Poliittisen järjestelmän linjan vaihtoehtoisten syventävien opintojen suorittamisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut linjan vaihtoehtoiset aineopinnot.

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaksuu syvällisen näkemyksen vertailevan politiikan tutkimuksen perustuloksista sekä tehtävän politiikan ohjelmallisista reunaehdoista ja politiikan vaikutuksista sekä politiikkavaikutusten arvioinnista.

Sisältö

Politiikan prosessit ja vaikutukset.

Toteutustavat

Opintojakso tentitään sähköisenä tenttinä. Korvaavien kurssien aikataulut oppiaineen opetusohjelman mukaan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Opintojakso tentitään yhtenä tenttinä. Opintojakson kirjallisuutta on mahdollista korvata luentosarjoilla, opetusseminaareilla ja/tai esseillä. Esseen tekemisestä tulee sopia kokonaisuuden vastuuhenkilön kanssa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Hylätty - 1 - 5. Kukin teos/korvaava suoritus painottuu arvosanassa opintopisteosuutensa mukaan. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää jokaisesta teoksesta/korvaavasta kurssista hyväksyttyä arvosanaa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Clark, W., Golder, M., Golder, S.: Principles of Comparative Politics (2. laitos)

Oppenheimer, J.: Principles of Politscs

Vedung, E.: Public Policy and Program Evaluation.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet