Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VALT1533 SPJ3 OPINTOSUUNNAN ERITYISPROBLEMATIIKKA 6 op
Vastuutaho
Valtio-oppi
Vastuuhenkilö
professori
Edeltävät opinnot
Kandidaatintutkintoon kuuluvat opinnot on suoritettava kokonaan ennen syventävien kirjatentteihin osallistumista (ei koske korvaavia luentoja ja opetusseminaareja). Poliittisen järjestelmän linjan vaihtoehtoisten syventävien opintojen suorittamisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut linjan vaihtoehtoiset aineopinnot.

Osaamistavoitteet

Perehdyttää opiskelija poliittisten järjestelmien erityisongelmiin.

Sisältö

Demokraattisten järjestelmien keskeiset ongelmakohdat ja kollektiivisen toiminnan ongelmat.

Toteutustavat

Opintojakso tentitään yhtenä tenttinä. Kuudesta kirjasta tentitään kolme. Opintojakson kirjallisuutta on mahdollista korvata luentosarjoilla, opetusseminaareilla ja/tai esseillä. Esseen tekemisestä tulee sopia kokonaisuuden vastuuhenkilön kanssa. Esseeseen voi valita omaan pro graduun liittyviä teoksia.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Hylätty - 1 - 5.

Suositellut suoritusajankohdat

Opintojakso tentitään opiskelijan valitsemana ajankohtana sähköisenä tenttinä. Esseiden aikatauluista sovitaan kokonaisuuden vastuuhenkilön kanssa. Korvaavien kurssien aikataulut oppiaineen opetusohjelman mukaan.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Valitse kolme (3) kirjaa seuraavista:

Bohman, J.: Democracy across Borders

Estlund, D.: Democratic Authority

Lagerspetz, E.: Social Choice and Democratic Values

Manin,B.: The Principles of Representative Government

Ostrom, E.: Governing the Commons.

Pitkin, H.F. : The Concept of Representation.

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet