Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VALT1534 SKV1 KANSAINVÄLISEN JÄRJESTELMÄN ANALYYSI 6 op
Vastuutaho
Valtio-oppi
Vastuuhenkilö
professori, kv-linja
Edeltävät opinnot
Kandidaatintutkintoon kuuluvat opinnot on suoritettava kokonaan ennen syventävien kirjatentteihin osallistumista (ei koske korvaavia luentoja ja opetusseminaareja). Kansainvälisten suhteiden linjan vaihtoehtoisten syventävien opintojen suorittamisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut linjan vaihtoehtoiset aineopinnot.

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaa syvällisen näkemyksen kansainvälisen järjestelmän rakenteista ja niiden merkityksestä kansainvälisiin suhteisiin.

Sisältö

Kansainväliset rakenteet ja niiden muutokset.

Vaadittavat opintosuoritukset

Opintojakso tentitään opiskelijan valitsemana ajankohtana sähköisenä tenttinä. Neljästä kirjasta tentitään kolme. Opintojakson kirjallisuutta on mahdollista korvata luentosarjoilla, opetusseminaareilla ja/tai esseillä. Esseen tekemisestä tulee sopia kokonaisuuden vastuuhenkilön kanssa. Korvaavien kurssien aikataulut oppiaineen opetusohjelman mukaan.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Hylätty - 1 - 5. Kukin teos/korvaava suoritus painottuu arvosanassa opintopisteosuutensa mukaan. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää jokaisesta teoksesta/korvaavasta kurssista hyväksyttyä arvosanaa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Valitse kolme (3)  kirjaa seuraavista:

Buzan, B. & Wæver, O.: Regions and Powers - The Structure of International Security.

Holsti, K.: Taming the Sovereigns: Institutional Change in International Politics

Ikenberry, J.G.: Liberal Leviathan: The Origins, Crisis and Transformation of the American World Order

Lebow, R. N.: A Cultural Theory of International Relations.

Wendt, A.: Social Theory of International Politics

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet