Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VALT1535 SKV2 GLOBAALI HALLINTA 6 op
Vastuutaho
Valtio-oppi
Vastuuhenkilö
professori, kv-linja
Edeltävät opinnot
Kandidaatintutkintoon kuuluvat opinnot on suoritettava kokonaan ennen syventävien kirjatentteihin osallistumista (ei koske korvaavia luentoja ja opetusseminaareja). Kansainvälisten suhteiden linjan vaihtoehtoisten syventävien opintojen suorittamisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut linjan vaihtoehtoiset aineopinnot.

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaa syvällisen näkemyksen globaalin hallinnan piirteistä.

Sisältö

Globaalin hallinnan kysymykset.

Vaadittavat opintosuoritukset

Opintojakso tentitään yhtenä tenttinä. Neljästä kirjasta tentitään kolme. Opintojakson kirjallisuutta on mahdollista korvata luentosarjoilla, opetusseminaareilla ja/tai esseillä. Esseen tekemisestä tulee sopia kokonaisuuden vastuuhenkilön kanssa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Hylätty - 1 - 5. Kukin teos/korvaava suoritus painottuu arvosanassa opintopisteosuutensa mukaan. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää jokaisesta teoksesta/korvaavasta kurssista hyväksyttyä arvosanaa.

Suositellut suoritusajankohdat

Opintojakso tentitään opiskelijan valitsemana ajankohtana sähköisenä tenttinä. Esseiden aikatauluista sovitaan kokonaisuuden vastuuhenkilön kanssa. Korvaavien kurssien aikataulut oppiaineen opetusohjelman mukaan.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Valitse kolme (3)  kirjaa seuraavista:

Barnett, M. & Duvall, R. (toim.): Power in Global Governance

Patomäki, H.: The Political Economy of Global Security: War, Future Crises and Changes in Global Governance

Risse, T., Roppp, S. C. & Sikkink, K. (toim.): The Persistent Power of Human Rights: From Commitment to Compliance

Young, O.: Institutional Dynamics. Emerging Patterns in International Environmental Governance

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet