Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VALT1536 SKV3 OPPISUUNNAN ERITYISPROBLEMATIIKKA 6 op
Vastuutaho
Valtio-oppi
Vastuuhenkilö
professori, kv-linja
Edeltävät opinnot
Kandidaatintutkintoon kuuluvat opinnot on suoritettava kokonaan ennen syventävien kirjatentteihin osallistumista (ei koske korvaavia luentoja ja opetusseminaareja). Kansainvälisten suhteiden linjan vaihtoehtoisten syventävien opintojen suorittamisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut linjan vaihtoehtoiset aineopinnot.

Osaamistavoitteet

Perehdyttää opiskelija kansainvälisen järjestelmän tutkimuksen erityisproblematiikkaan ja -tutkimussuuntiin.

Sisältö

Opintojakson kirjat edustavat tutkimusnäkökulmia, jotka jäävät muuten vähäiselle huomiolle tutkintovaatimuksissa, esimerkiksi normatiivinen teoria, kosmopolitanismi, kansainvälinen poliittinen talous ja historiallinen institutionalismi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Opintojakso tentitään yhtenä tenttinä. Kuudesta kirjasta tentitään kolme. Opintojakson kirjallisuutta on mahdollista korvata luentosarjoilla, opetusseminaareilla ja/tai esseillä. Esseen tekemisestä tulee sopia kokonaisuuden vastuuhenkilön kanssa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Hylätty - 1 - 5.

Suositellut suoritusajankohdat

Opintojakso tentitään opiskelijan valitsemana ajankohtana sähköisenä tenttinä. Esseiden aikatauluista sovitaan kokonaisuuden vastuuhenkilön kanssa. Korvaavien kurssien aikataulut oppiaineen opetusohjelman mukaan.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Valitse kolme (3) kirjaa seuraavista:

Bartelson, J.: Visions of World Community

Erskine, T., Embedded Cosmopolitanism: Duties to Strangers and Enemies in a World of ‘Dislocated Communities’

Forst R.: Toleration in Conflict. Past and Present (tai saksaksi: Toleranz im Konflikt. Geschichte, Gehalt und Gegenwart eines umstrittenen Begriffs)

Ringmar, E.: The Mechanics of Modernity in Europe and East-Asia. Institutional Origins of Social Change and Stagnatio

Sinkkonen, V.: A Comparative Appraisal of Normative Power. The European Union, the United States and the January 25th, 2011 Revolution in Egypt

Trommer, S.: Transformations in Trade Politics. Participatory Trade Politics in West Africa

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet