Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VALT1129 S1.1 POLITIIKAN FILOSOFIAN KLASSIKOT 6 op
Vastuutaho
Valtio-oppi
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja, kv-linja
Edeltävät opinnot
Kandidaatintutkinnon suorittaminen

Osaamistavoitteet

Tutustuttaa opiskelija poliittisen filosofian perusteisiin ja keskeisiin kysymyksiin, yhtäältä alkuperäistekstein valistuksen aikaan saakka, toisaalta viime vuosisadan keskeisten politiikan filosofien ajattelun kautta.

Sisältö

Politiikan filosofian kehitys ja sen keskeiset klassikot antiikista nykyhetkeen.

Toteutustavat

Opintojakso tentitään sähköisenä tenttinä opiskelijan valitsemana ajankohtana.

Vaadittavat opintosuoritukset

Opintojakso tentitään yhtenä tenttinä. Opintojakson kirjallisuutta on mahdollista korvata luentosarjoilla, opetusseminaareilla ja/tai esseillä. Esseen tekemisestä tulee sopia kokonaisuuden vastuuhenkilön kanssa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Hylätty - 1 - 5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Pakollinen:
Koikkalainen, P. & Korvela, P.E. (toim.) Klassiset poliittiset ajattelijat (2 op)

Sekä yhteensä 4 op seuraavista:

Machiavelli, N.: Ruhtinas ja Discourses (Valtiollisia mietelmiä)( 2 op)

Hobbes, T.: Leviathan (2op)

Locke, J.: Second Treatise teoksesta Two Treatises of Government (suomeksi: Tutkielma hallitusvallasta [Toinen tutkielma] (1 op)

Kant, I.: Ikuiseen rauhaan (tai alkukielellä Zum ewigen Frieden) (1 op)

de Tocqueville, A.: Demokratia Amerikassa (tai alkukielellä De la démocratie en Amérique) (2 op)

Mill, J.S.: On Liberty (1 p)

Weber, M.: Tiede ja politiikka. Kutsumus ja ammatti (1 op)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
S 1 POLITIIKAN FILOSOFIA (Valtio-oppi)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet