Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VALT1130 S1.2 POLITIIKAN FILOSOFIAN NYKYKLASSIKOT 6 op
Vastuutaho
Valtio-oppi
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja, kv-linja
Edeltävät opinnot
Kandidaatintutkinnon suorittaminen

Osaamistavoitteet

Tutustuttaa opiskelija poliittisen filosofian perusteisiin ja keskeisiin kysymyksiin, yhtäältä alkuperäistekstein valistuksen aikaan saakka, toisaalta viime vuosisadan keskeisten politiikan filosofien ajattelun kautta.

Sisältö

Politiikan filosofian kehitys ja sen keskeiset klassikot antiikista nykyhetkeen.

Toteutustavat

Opintojakso tentitään sähköisenä tenttinä opiskelijan valitsemana ajankohtana.

Vaadittavat opintosuoritukset

Opintojaksossa valitaan kahdesta vaihtoehtoisesta kirjapaketista: joko DEMOKRATIA JA DEMOKRAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO tai HYVÄ JA OIKEUDENMUKAINEN YHTEISKUNTA. Valitun paketin neljästä kirjasta tentitään kolme. Opintojakson kirjallisuutta on mahdollista korvata luentosarjoilla, opetusseminaareilla ja/tai esseillä. Esseen tekemisestä tulee sopia kokonaisuuden vastuuhenkilön kanssa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Hylätty - 1 - 5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Demokratia ja demokraattinen päätöksenteko:

Valitse kolme (3) kirjaa seuraavista:

Barber, B.: The Strong Democracy. Participatory Politics for a New Age

Dahl, R.A.: Democracy and its Critics

Habermas, J.: Between Facts and Norms. Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy (tai alkukielellä: Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtstaats)

Rosanvallon P.: Vastademokratia. Politiikka epäluulon aikakaudella (tai ranskaksi: La contre-démocratie. La politique à l’âge de la défiance)

TAI

Hyvä ja oikeudenmukainen yhteiskunta:

Valitse kolme (3) kirjaa seuraavista:

Arendt, H.: The Human Condition

Etzioni, A.: The New Golden Rule. Community and Morality in a Democratic Society

Margalit, A.: The Decent Society

Rawls, J.: A Theory of Justice

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
S 1 POLITIIKAN FILOSOFIA (Valtio-oppi)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet