Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK1107 F1 Johdatus folkloristiikkaan 3 op
Vastuutaho
Folkloristiikka
Vastuuhenkilö
professori Pekka Hakamies
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa käyttää folkloristiikan peruskäsitteistöjä sekä tarkastella ja analysoida kulttuurin ilmiöitä folkloristiikan näkökulmasta. Hän oivaltaa jatkumoita ja katkoksia menneiden ja nykyisten kulttuurin muotojen välillä. Hän tuntee pääkohdiltaan folkloristiikan oppi- ja aatehistoriaa sekä nykyaikaisia tutkimussuuntauksia. Opiskelija ymmärtää folkloren ja kulttuuriperinnön sekä niiden ideologisen ja kaupallisen käytön merkitykset yhteiskunnassa.

Sisältö

1) Folkloristiikan keskeiset näkökulmat ja peruskäsitteistö. 2) Yhteisöllisyys, välittyminen ja variaatio folkloren perusominaisuuksina. 3) Performanssi, konteksti ja muuttuvat merkitykset. 4) Kalevala-prosessi sekä aate- ja tutkimushistoriaa. 5) Aineeton kulttuuriperintö ja sen hyödyntäminen.

Toteutustavat

Luentokurssi, oheislukemistoa ja harjoitustehtäviä

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Luentokurssi, oheislukemistoa ja harjoitustehtäviä

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Sopimuksen mukaan

Lisätietoja

Pakollinen pääaineopiskelijoille, suositeltava myös sivuaineopiskelijoille. Sivuaineopiskelijoille kurssin korvaava suoritus mahdollinen; suoritustavasta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
FOLKLORISTIIKAN PERUSOPINNOT (Folkloristiikka)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies