Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK1108 F2 Folkloren muodot ja sisällöt 3 op
Vastuutaho
Folkloristiikka
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Pasi Enges
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee itämerensuomalaisen kulttuurialueen tärkeimmät folkloren ja kansanuskon muodot ja sisällöt. Hän osaa kuvata kansanomaisen perinteen aihepiirit, lajit ja käyttöyhteydet pääpiirteissään.

Sisältö

1) Kalevalamittainen runous ja itkuvirret. 2) Kerronta ja kertomusperinne. 3) Kansanmusiikki. 4) Pienfolklore. 5) Uskomusmaailmat ja maailmankuvien historialliset kerrostumat. 6) Rituaalinen perinne. 7) Uskomusperinteen keskeiset sisällöt. Valikoidusti näihin osa-alueisiin kohdistuneen tutkimuksen näkökulmia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Luentoja 24 h, kirjallisuutta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Osallistuminen luennoille ja sähköinen tentti. Tentitään luennot ja oheiskirjallisuus.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Siikala, Anna-Leena 1985: Kansanusko. – Paula Avikainen, Eero Laaksonen & Erkki Pärssinen (toim.): Suomen historia 3, 303–363. Helsinki: Weilin & Göös.

Virtanen, Leea: Suomalainen kansanperinne 109–280. Helsinki: SKS, 1988 (tai uudempi painos).

sekä kurssin yhteydessä jaettavat materiaalit.

Lisätietoja

Pakollinen pääaineopiskelijoille, suositeltava myös sivuaineopiskelijoille. Sivuaineopiskelijoille kurssin korvaava suoritus mahdollinen; suoritustavasta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
FOLKLORISTIIKAN PERUSOPINNOT (Folkloristiikka)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies