Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK0943 F3 Folklore ja nykykulttuuri 3 op
Vastuutaho
Folkloristiikka
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja Anne Heimo
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee havaitsemaan ja tunnistamaan perinteen ilmiöitä nykykulttuurissa sekä vuorovaikutuksen omaehtoisen ja ammattimaisesti tuotetun kulttuurin välillä. Hän ymmärtää kulttuuristen kuvastojen ilmaisutapojen vaikuttavuuden ja niiden liikkumisen kontekstista toiseen. Hän tuntee aihepiiriin liittyvän folkloristisen tutkimuksen näkökulmat ja käsitteet ja osaa soveltaa niitä tuntemiinsa omaehtoisen kulttuurin ilmiöihin.

Sisältö

1) Perinne ja folklore nykyajassa. 2) Yhteisöllisyyden ja luovuuden muotoja. 3) Folkloren kantamat viestit ja merkitykset. 4) Omaehtoisen ja institutionaalisen vuorovaikutus populaarikulttuurissa ja Internetissä. 5) Vaihtoehtoiset todellisuuskuvat ja nykypäivän uskomusperinne.

Toteutustavat

Luentoja 12 h, oma harjoitustyö ja sen esitteleminen, seminaari-istuntoja ja niihin liittyviä harjoituksia 12 h.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Suullinen esitys seminaarissa ja harjoitustyö.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tehtäväkohtainen oheiskirjallisuus sovitaan seminaarin yhteydessä.

Lisätietoja

Kiintiö 24. Kurssi on folkloristiikan pääaineekseen valitseville pakollinen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
FOLKLORISTIIKAN PERUSOPINNOT (Folkloristiikka)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies