Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK1109 F4 Folkloristi kentällä ja arkistossa 3 op
Vastuutaho
Folkloristiikka
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Pasi Enges
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X

Osaamistavoitteet

Kurssilla syvennetään työseminaarissa pohjustettuja kenttätyömenetelmä- ja dokumentointitaitoja. Opiskelija kykenee suunnittelemaan, aikatauluttamaan ja toteuttamaan folkloristisen dokumentointi- tai tutkimusprojektin, arkistoimaan sen tuottaman aineiston sekä laatimaan siitä kirjallisen raportin. Opiskelija saavuttaa perustietämyksen suomalaisista perinnearkistoista ja niiden aineistoista sekä julkaistuista aineskokoelmista.

Sisältö

1) Etnografinen offline- ja online-kenttätyö teoriassa ja käytännössä. 2) Dokumentointimenetelmät ja -tekniikat. 3) Tutkimusetiikka. 4) Kenttäaineistojen tutkimuskäyttö ja arkistointi. 5) Harjoitustyön suunnittelu ja toteuttaminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Kenttätyö, arkistovierailut. Luento-, lukuseminaari- ja harjoituskurssi. Dokumentointi- tai tutkimushankkeen suunnittelu ja toteutus projekti-/ryhmätyöskentelynä. Tutustuminen perinneaineistojen arkistointiin ja tärkeimpiin perinnearkistoihin, ainesjulkaisuihin ja muihin tutkimusaineistoihin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
FOLKLORISTIIKAN PERUSOPINNOT (Folkloristiikka)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies