Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK1104 F5 Perehtyminen perinteen osa-alueeseen tai tutkimusnäkökulmaan 3 op
Vastuutaho
Folkloristiikka
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Pasi Enges.

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy valitsemaansa folkloristisen tutkimuksen aihepiiriin.

Sisältö

Opiskelija valitsee yhden seuraavista aiheista: 1) Folklore ja sukupuoli. 2) Mytologia nykykulttuurissa 3)Kansanomainen ajattelu. 4) Kansanhuumori. 5) Kansanlääkintä. 6)Lastenperinne.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi

10 sivun essee. Itsenäinen työskentely, valmiit vaihtoehtoiset kirjallisuus- ja aineistopaketit.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luettelo esseessä käytettävästä lähdekirjallisuudesta saatavissa kurssin vastuuopettajalta.

Lisätietoja

Sivuaineopiskelijoille työseminaarin (jos suoritettu kansatieteessä tai uskontotieteessä) korvaavana suorituksena, pääaineopiskelijoille vapaisiin opintoihin tai vaadittua laajempiin perusopintoihin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
FOLKLORISTIIKAN PERUSOPINNOT (Folkloristiikka)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies