Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK1059 Kalevalan ja kansanrunouden tutkimuksen nykysuuntaukset 5 op
Vastuutaho
Folkloristiikka
Vastuuhenkilö
Professori Pekka Hakamies

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kalevalamittaisen epiikan ja lyriikan tärkeimmät tutkimussuuntaukset sekä niiden kansainväliset yhteydet sekä keskeiset suomalaisen kansanrunouden tutkimuksen tulokset, ja hän tuntee myös kirjallisen eepoksen, erityisesti Kalevalan tutkimuksen näkökulmat ja keskeiset tulokset.

Sisältö

Tutustuminen suomalaisen kansanrunouden ja Kalevala-tutkimuksen keskeisiin näkökulmiin ja käsitteisiin sekä kansainvälisen tutkimuksen suuntauksiin.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi

Kirjallinen tentti joka tentitään sähköisenä tenttinä, 15 sivun essee tai korvaava opetus mikäli sellaista järjestetään.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Foley, John Miles: The Singer of Tales in Performance. Bloomington: Indiana University Press, 1995, s. 1–98, 208–213

Siikala, Anna-Leena: Itämerensuomalaisten mytologia. Helsinki: SKS, 2012. (536 s.) Jos tentitty aiemmin, luetaan korvaavana teoksena Siikala,Anna-Leena& Harvilahti,Lauri& Timonen, Senni (toim.):Kalevala ja laulettu runo. Helsinki: SKS, 2004. (524 s.)

Tarkka, Lotte: Songs of the Border People. Genre, reflexivity, and performance in Karelian oral poetry. FF Communications 305. Helsinki, Suomalainen Tiedeakatemia, s. 19–206.

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies