Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK1100 Folkloristinen muistitietotutkimus 5 op
Vastuutaho
Folkloristiikka
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on näkemys muistitietotutkimuksen keskeisistä periaatteista ja hän osaa tunnistaa folkloristisen muistitietotutkimuksen erityispiirteet.

Sisältö

Muistitietotutkimuksen näkökulmat ja metodologiset perusteet, muisteluaineistojen tuottamisen ja tulkinnan perusmenetelmät; perehtyminen ajankohtaiseen kotimaiseen ja kansainväliseen tutkimukseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi

Kirjallinen tentti joka tentitään sähköisenä tenttinä, 15 sivun essee tai korvaava opetus mikäli sellaista järjestetään.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Abrams, Lynn: Oral History Theory. London & New York: Routledge, 2010. (214 s.)

Heimo, Anne: Kapina Sammatissa. Vuoden 1918 paikalliset tulkinnat osana historian yhteiskunnallisen rakentamisen prosessia. Helsinki: SKS, 2010. (294.)

Fingerroos, Outi & al. (toim.): Muistitietotutkimus. Metodologisia kysymyksiä. Helsinki: SKS, 2006. (298 s.)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies