Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK1101 Kerronnan tutkimus I 5 op
Vastuutaho
Folkloristiikka
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Pasi Enges

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee folkloristisen kerronnantutkimuksen keskeiset näkökulmat.

Sisältö

Tutustutaan suomalaisen ja kansainvälisen kerronnantutkimuksen tutkimustraditioihin, näkökulmiin ja sovelluksiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi

Kirjallinen tentti joka tentitään sähköisenä tenttinä, 15 sivun essee tai korvaava opetus mikäli sellaista järjestetään.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Koski, Kaarina: Mikä kertomus on? Tieteidenvälisyyden haasteita “kertomusten” tarkastelussa. – Elore 1/2007. [http://www.elore.fi /arkisto/1_07/kos_c_1_07.pdf] (11 s.)

sekä kolme seuraavista:

Bauman, Richard: Story, Performance, and Event. Contextual Studies of Oral Narrative. Cambridge: Cambridge University Press. 1986. (144 s.)

Huuskonen, Marjut 2004: Stuorra-Jovnnan ladut. Tenonsaamelaisten ympäristökertomusten maailmat. Helsinki: SKS. (322 s.)

Kaivola-Bregenhøj, Annikki: Kertomus ja kerronta. Helsinki: SKS, 1988. (349 s.)

Siikala, Anna-Leena: Tarina ja tulkinta. Tutkimus kansankertojista. Helsinki: SKS, 1984. (269 s.)

Tangherlini, Timothy 1998: Talking Trauma. Paramedics and Their Stories. Mississippi: University of Mississippi Press. (249 s.)

Ukkonen, Taina 2000: Menneisyyden tulkinta kertomalla. Muistelupuhe oman historian ja kokemuskertomusten tuottamisprosessina. Helsinki: SKS. (272 s.)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies