Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK1058 Kansanuskon tutkimus 5 op
Vastuutaho
Folkloristiikka
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Pasi Enges

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy kansanuskon ja sen tutkimuksen keskeisiin osa-alueisiin ja tutkimussuuntauksiin. Hän tuntee kansanuskontutkimuksen oppihistorian päälinjat ja osaa raportoida sen eri suuntausten lähtökohtia ja saavutettuja tutkimustuloksia.

Sisältö

Tutustutaan kansanuskon tutkimuksen historiaan ja uusimpiin suuntauksiin artikkeleita ja monografioiden osia lukemalla.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi

Kirjallinen tentti joka tentitään sähköisenä tenttinä, 15 sivun essee tai korvaava opetus mikäli sellaista järjestetään.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Koski, Kaarina 2011: Kuoleman voimat. Kirkonväki suomalaisessa uskomusperinteessä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1313. Helsinki: SKS. (371 s.)

ja

Siikala, Anna-Leena 1994: Suomalainen šamanismi – mielikuvien historiaa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 565. Helsinki: SKS. (359 s.)

sekä yksi seuraavista:

Cowan, Douglas E. 2005: Cyberhenge. Modern Pagans on the Internet. New York : Routledge. (224 s.)

Goldstein, Diane & Grider, Sylvia Ann & Thomas, Jeannie Banks 2007: Haunting Experiences. Ghosts in Contemporary Folklore. Logan, Utah : Utah State University. (270 s.) . Myös sähköisenä: [http://site.ebrary.com/lib/uniturku/docDetail.action?docID=10233577]

Greenwood, Susan 2000: Magic, Witchcraft and the Otherworld. An Anthropology. Oxford – New York: Berg. (236 s.)

Hufford, David J. 1982: The Terror That Comes in the Night. An Experience-Centered Study of Supernatural Assault Traditions. Publications of the American Folklore Society, New Series, Vol. 7. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. (278 s.)

Järvinen, Irma-Riitta 2004: Karjalan pyhät kertomukset. Tutkimus livvinkielisen alueen legendaperinteestä ja kansanuskon muutoksista. Helsinki: SKS. (267 s.)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies