Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK1094 Folklore ja populaarikulttuuri 5 op
Vastuutaho
Folkloristiikka
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori Pasi Enges

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee populaarikulttuurin ja sen tutkimuksen historian sekä ymmärtää kaupallisen populaarikulttuurin ja omaehtoisen kulttuurin välisiä suhteita. Hän hallitsee folkloristisen näkökulman populaarikulttuurin tutkimukseen ja tuntee sen keskeisimpiä aihealueita.

Sisältö

Tutustutaan populaarikulttuurin perusteisiin ja ajankohtaiseen tutkimukseen kirjallisuuden avulla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi

Kirjallinen tentti joka tentitään sähköisenä tenttinä, 15 sivun essee tai korvaava opetus mikäli sellaista järjestetään.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Storey, John: Inventing Popular Culture. From Folklore to Globalization. Blackwell Publishing 2010, s. 1–31

Jenkins, Henry: Textual poachers. Television fans and participatory culture. New York: Routledge. 343 s.  TAI  vuoden 2013 editiosta sivut1–287.

Kirby, Danielle: Fantasy and Belief. Alternative Religions, Popular Narratives and Digital Cultures. Sheffield: Equinox, 2013. (194 s.)

Tolbert, Jeffrey A & Foster, Michael Dylan:  The Folkloresque: Refraiming Folklore in a Popular Culture World. Logan: Utah State University Press, 2016. s. 3–33, 104–120, 125–143.

Zipes, Jack: The Enchanted Screen. The Unknown History of Fairy Tales. New York: Rougledge 2010, s. 1–112.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies