Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK2009 Suomen kansankulttuuri ja modernisaatio 5 op
Vastuutaho
Folkloristiikka
Vastuuhenkilö
professori Pekka Hakamies
Edeltävät opinnot
Folkloristiikan perusopinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on yleiskuva Suomen kansankulttuurin alueellisesta ja ajallisesta vaihtelusta ja sen systematiikasta sekä esiteollisen kansankulttuurin modernisoitumisesta.

Sisältö

Suomen kansankulttuurin keskeiset elementit, kulttuurikaudet ja rakennemuutokset, kehitykseen vaikuttaneet seikat sekä alueellinen vaihtelu; perehtyminen modernisaatioon ilmiönä ja suomalaisen kansankulttuurin modernisoitumiseen ja modernisaation vastaanottamiseen. Kartat ovat oheisaineistoa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi

Kirjallinen tentti joka tentitään sähköisen tenttinä, 15 sivun essee tai korvaava opetus mikäli sellaista järjestetään.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Helsti Hilkka, Stark Laura ja Tuomaala Saara (toim.), Modernisaatio ja kansan kokemus Suomessa 1860–1960. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1101. Helsinki: SKS 2006, (sivut 9–168 ja 213–276).

Mikkola Kati: Tulevaisuutta vastaan. Uutuuksien vastustus, kansantiedon, keruu ja kansakunnan rakentaminen. Helsinki: SKS 2009. (423 s.)

Sarmela Matti: Suomen perinneatlas. Helsinki: SKS 1994/2007 (260 s., kartat kursorisesti)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies