Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK0917 Vapaasti valittavat aineopinnot 5 op
Vastuutaho
Folkloristiikka
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Pasi Enges

Yleiskuvaus

Opintojakson voi suorittaa osallistumalla sellaisille folkloristiikan ja lähioppiaineiden kertaluontoisille luennoille, kursseille tai seminaareihin, joilla ei voi korvata muita aineopintojen opintojaksoja.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu folkloristiikan ja lähialojen erityiskysymyksiin ja ajankohtaiseen tutkimukseen.

Sisältö

Sisältö vaihtelee opiskelijan valitsemien kurssien, seminaarien tai muun opetuksen mukaan.

Toteutustavat

Osallistuminen oppiaineen kannalta relevanttiin opetukseen opiskelijan oman valinnan mukaan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Luentojen tai muun opetuksen seuraaminen, luentopassi ja luento-/oppimispäiväkirja tai muu erikseen vastuuopettajan kanssa sovittava suoritustapa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Erikoistapauksissa opintojakson suoritus voidaan myös arvioida asteikolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Lisätietoja

Opiskelijan valitseman kurssin tms. korvaavuudesta on suositeltavaa neuvotella vastuuopettajan kanssa etukäteen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies