Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK1069 Tieteellisen esityksen perusteet ja folkloristiikan metodologia 5 op
Vastuutaho
Folkloristiikka
Vastuuhenkilö
professori Pekka Hakamies
Edeltävät opinnot
Folkloristiikan perusopinnot.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee tieteenfilosofian ja tutkimuksen tekemisen perusasiat ja folkloristiikan eri tutkimussuuntaukset ja näkökulmat, ja hänellä on riittävät perustiedot kandidaatintutkielman tekemiseen.

Sisältö

Folkloristisen tutkimuksen tieteenfilosofiset perusasiat ja tutkimuksen etiikka sekä folkloristiikan keskeiset tutkimukselliset näkökulmat ja tutkimustavat.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Luennot 24 t ja harjoituksia.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Pöysä, Jyrki et al.: Vaeltavat metodit. Joensuu: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura, 2010 ja muu kurssilla ilmoitettava materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies