Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KANS1173 K1 Johdatus kansatieteeseen ja sen nykyteemoihin 3 op
Vastuutaho
Kansatiede
Vastuuhenkilö
professori Helena Ruotsala ja muita luennoitsijoita
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa sijoittaa kansatieteen kulttuuritieteiden kenttään, tuntee minkälaista kansatieteellistä tutkimusta on tehty ja tehdään Suomessa, erityisesti Turussa. Opiskelija tutustuu kansatieteen lähteiden käyttöön ja etnografisiin menetelmiin osana kansatieteellistä tutkimusta. Opiskelija saa kuvan nykypäivän kansatieteen tutkimuskysymyksistä.

Sisältö

Johdanto-osuus, jossa käydään läpi kansatieteen keskeisimmät osa-alueet ja teemat nykytutkimusten näkökulmasta. Syventävällä osuudella tutustutaan vierailevien luennoitsijoiden esimerkkien avulla Turun yliopistossa tehtävään kansatieteelliseen tutkimukseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 26 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies