Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KANS3171 K3 Aineen ja esineen elämä 3 op
Vastuutaho
Kansatiede
Vastuuhenkilö
lehtori Timo J. Virtanen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää raaka-aineen, tuotantoprosessin ja tuotteen välisen yhteyden monimuotoisuuden. Tuotantoprosessi ulottuu käsityöstä (puoli)automaation kautta aina robotiikkaan ja samalla uniikkien esineiden rinnalle valmistuu sarjatuotannon kautta useita samanlaisia. Suunnittelu, tekijän kompetenssi ja design-arvo saavat keskustelussa rinnalleen keräilyn, nostalgian ja taloudellisen määreen. Esineen elämä -näkökulmasta korostuu uuden, käyttökelpoisen ja ehjän rinnalla roska, tarpeeton, kierrätys ja kestävä kehitys. Aineellisella kulttuurilla ja esineellä on monesti aineetonta arvoa esimerkiksi terapeuttisessa mielessä ja samalla pohdittavaksi asettuvat mm. etninen ja sukupuolisidonnainen esinemaailma. Aineellinen ja esineellinen kulttuuri monine ulottuvuuksineen tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden tutustua mm. ammattimaisen suunnittelun, brandaamisen ja tuotemarkkinoinnin sekä yrittämisen aihepiireihin.

Sisältö

Kurssin lähtökohdat ovat suomalaisen kansatieteen tavassa tutkia, opettaa ja määritellä aineellista ja esineellistä kulttuuria. Käsittely nostaa esiin esineellisessä kulttuurissamme tapahtuneita murroksia mm. näkökulmista: kotimainen/ulkomainen, mekaaninen/sähköinen, analoginen/digitaalinen. Samalla pyritään näkemään esineen muuttuvan elinkaaren tunnusmerkkejä. Puhumme mm. esineen syntymästä (tarve, suunnittelu, tuotanto), elämästä (käyttöfunktio, korjaaminen), kuolemasta (rikkoutuminen, roska, hylkääminen) ja uudesta elämästä (keräily, näyttely, tuunaus).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t

Luento-opetus 16 t., sisältää harjoitukset ja ekskursion

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Portfolio
  • suomeksi

osallistuminen luennoille, harjoitustehtävä, 1 ekskursio ja kirjallisuus. Portfolio tehtävistä ja raporteista.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lintu, Meri: Keräilijän kehityskaari. – Sananjalka 43. Suomen kielen seuran vuosikirja. Turku. 2001.s. 166-178.

Löfström, Jan: A Masculine Outfit? The Ambiquity of Black Leather Garb. – Ethnologia Fennica. Finnish studies in ethnology. 1998. Vol. 26. pp. 17-27.

Roivainen, Päivi: PAPPA-TUNTURI. Suomen ikiliikkuja. Teoksessa: SISUA,SILOA JA SINAPPIA. Merkkituotteita Turusta. Turun Maakuntamuseo – Julkaisuja 6. 2004. s. 297-307.

Vaininen, Minna – Routasalo, Pirkko - Virtanen, Timo J.: Rakkaat ja tarpeelliset tavarat: Vanhainkodissa asuvan vanhuksen esineistö. – Hoitotieteen laitoksen julkaisuja A. 1999. Tutkimuksia ja raportteja.

 

Lisätietoja

Huom. Teema jatkuu aineopintojen aineellisen kulttuurin kurssilla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies