Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KANS1116 K5 Tapakulttuuri 3 op
Vastuutaho
Kansatiede
Vastuuhenkilö
lehtori Timo Virtanen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee suomalaisen juhlaperinteen pääpiirteet. Opiskelija ymmärtää tapakulttuurin muutoksen ja yhteiskunnan muutoksen välisen yhteyden. Opiskelija tietää esimerkkien kautta, miten kansatieteessä tutkitaan vuotuisjuhlia ja ihmiselämän siirtymäriittejä sekä miten niistä kirjoitetaan tieteellisesti.

Sisältö

Itsenäinen tutustuminen kirjallisuuspakettiin, jonka sisältönä on suomalaisia ja eurooppalaisia etnologisia tekstejä tapakulttuurista. Opiskelun tueksi on kurssin oma Moodle-alue, johon voi tutustua vapaasti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallinen tentti, sähköinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Herlitz, Gillis. Mors dag och Halloween. Festseder i föränding. Etnolore 31. Uppsala universitet 2007. ss. 209–218.

Karjalainen, Sirpa, Teppo Korhonen, J.U.E. Lehtonen. Uusi ajantieto. 3. painos. WSOY 1991. ss. 7–40, 51–69, 90–106, 113–151, 168–189, 199–205, 222–263. 

Lehtinen, Ildikó (toim.) Valkoisen jumalan tyttäret. Marilainen nainen ja modernisaatio. Suomalais-Ugrilaisen Seuran kansatieteellisiä julkaisuja 19. Suomalais-Ugrilainen Seura. 2009. ss. 215–251.

Lönnqvist, Bo. Dödens ansikte. Tro och sed bland herre och folk. Scriptum 2013. ss. 49–131.

Ruotsala, Helena, Petri Saarikoski & Maija Santikko  (toim.) Matkalla. Juhlakirja Outi-Tuomi Nikulalle hänen täyttäessään 60 vuotta 19.10.2009. Kulttuurituotannon ja maisematutkimuksen laitoksen julkaisuja XVIII. Turun yliopisto. 2009. ss. 21–46.

Räsänen, Matti & Outi Tuomi-Nikula. Saksanmaalla. Kansanelämää keskiajalta nykypäivään. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 776. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2000. ss. 267–366.

Sappinen, Eero. Arkielämän murros 1960- ja 1970-luvuilla. Tutkimus suomalaisen työväestön elämäntavoista ja niiden paikallisista raumalaisista piirteistä. Kansatieteellinen arkisto 46. Suomen muinaismuistoyhdistys 2000. 271–346, 363–367.

Savolainen, Irma (toim.) Häät. Narinkka 2001. Helsingin kaupunginmuseo 2001. ss. 29–57, 81–120, 152–173, 177–183, 186–194.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies