Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KANS1405 Proseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op
Vastuutaho
Kansatiede
Vastuuhenkilö
lehtori Timo J. Virtanen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X
2017–2018 X X X
Edeltävät opinnot
Proseminaarin suorittajilta edellytetään Etnografisen kenttätyön KANS1170 aikaisempaa tai samanaikaista suoritusta.

Osaamistavoitteet

Proseminaarin jälkeen opiskelija hallitsee tieteellisen tutkielman teon, useimmiten omilla kenttätöillä tuotetun aineiston avulla. Koko tutkimusprosessi liittyy useimmiten todellisiin ja ajankohtaisiin aiheisiin.

Sisältö

Proseminaari koostuu kolmen tapaamiskerran johdannosta (prosessikuvaus, harjoituskirja PROSEssin esittely) sekä periodeille 1, 2 ja 3 sijoittuvista viikoittaisista kokoontumisista. Kukin opiskelija esittää seminaarin aikana oman tutkielmansa ja opponoi yhden tutkielman. Lisäksi osallistujat antavat suppeamman kirjallisen arvion (ns. Apuoppo) esityksistä ja opponoinnista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Seminaari-istunnot ja itsenäinen työskentely. Kirjallinen tutkielma ja opponointi.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Seminaari-istunnot ja itsenäinen työskentely. Kirjallinen tutkielma ja opponointi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Lisätietoja

Proseminaarin suorittamiseksi opiskelijalla tulee olla 80 % läsnäolo järjestetyistä kokouksista. Mikäli läsnäolokerrat eivät riitä jatkuu seminaari seuraavana vuonna! Turnitin tallennus ja merkintä tutkielmaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies