Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KANS1114 Aineellinen kulttuuri 5 op
Vastuutaho
Kansatiede
Vastuuhenkilö
Kansatieteessä lehtori Timo J. Virtanen

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy taidollisesti ja tiedollisesti lähestymään kokonaisvaltaisesti sekä kansanomaista aineellista ja esineellistä että taideteollista kulttuuria sekä tarkastelemaan, tallentamaan ja tulkitsemaan niitä kulttuurientutkimuksen kontekstissa ja mm. museotyön kannalta. Erityistä huomiota kiinnitetään tuotantoprosessin, esineen ja käytön suhteeseen sekä esineiden kontekstiin. Kurssin tavoitteena on vuorovuosin toteuttaa materiaalilähtöinen luentokurssi ja toisaalta verkkokurssi. Luentovuosina ohjelmassa on jonkin aineellisen osa-alueen tai materiaalin ja siihen liittyvän prosessien syvempi tuntemus.

Sisältö

Kurssi toteutetaan valtakunnallisena verkkokurssina. Kurssin tavoitteena on johdatella laajaan aihepiiriin, Suomen esinekulttuurin historiaan, tarkastelemalla esineitä paikallisista ja tutkimuksellisista näkökulmista. Kurssi rakentuu opintopoluista, joita ovat Muotoilu, Arki ja Pohjoinen. Kurssin istunnot on otsikoitu esinekulttuurin tarkasteluun luontuvien ja katsetta rajaavien tilojen avulla: koti, kauppa, verstas, kylä ja kaupunki sekä museo.
Opiskelija tietää suomalaisen kansanomaisen ja taideteollisen esinekulttuurin historialliset, alueelliset, sosiaaliset ja ekologiset taustatekijät. Opiskelija pystyy soveltamaan näitä tietoja esimerkiksi museotyössä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Verkkokurssi, järjestetään seuraavan kerran sl. 2017

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Verkkokurssilla ilmoitetut tehtävät.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaalit ilmoitetaan verkkokurssin Moodle-alustalla.

Lisätietoja

Verkkokurssille ilmoittautuminen: Historian valtakunnallisen verkko-opetushankkeen www-sivuilla olevan lomakkeen avulla. Verkkokurssi järjestetään seuraavan kerran sl. 2017. Tarvittaessa suoritusmahdollisuudesta 2016-17 sovittava lehtori Timo Virtasen kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies