Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KANS1172 Kansatieteestä eurooppalaiseen etnologiaan. Kansatieteen tutkimushistoriaa 5 op
Vastuutaho
Kansatiede
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori Hanneleena Hieta, muut opettajat: professori Helena Ruotsala
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee pääpiirteissään suomalaisen kansatieteen oppihistorian ja sen tärkeimmät vaikuttajat sekä tunnistaa oppiaineessa tapahtuneen paradigman muutoksen ja sen seuraukset.

Sisältö

Luento-osuudessa tutustutaan suomalaiseen kansatieteen historiaan ja kunkin aikakauden keskeisiin kansatieteilijöihin, suomalainen kansatiede asetetaan eurooppalaiseen viitekehykseensä, lisäksi kerrotaan tieteellisen ajattelun muuttumisesta ja etnologian kokemasta paradigmanmuutoksesta. Moodle-tehtävissä syvennetään tieteellisen ajattelun eri aikakausien tuntemusta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Luennot 12 t, tehtävät Moodlessa ja kirjallisuus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Korkiakangas Pirjo, Pia Olsson & Helena Ruotsala: Polkuja etnologian menetelmiin, Helsinki 2005, s. 7-42.

Köstlin, Konrad: European ethnology – What does it mean? Deciphering the self-evident. Teoksessa  Jussi Lehtonen & Salla Tenkanen (eds.), Ethnology in the 21th Century, Transnational reflections of past, present and future. Turun yliopisto, 2010. S. 161-173.

Nic Craith, Máiréad & Kockel, Ullrich (eds.): Everyday Culture in Europe. Approaches and Methodologies. Aldershot, Ashgate 2008. Sivut 1-63, 101-163

Ruotsala Helena: Kovan leivän alue vai viinitiet? Kulttuurialueita konstruoivasta kansatieteestä eurooppalaiseksi etnologiaksi. – Teoksessa Maa, seutu, kulmakunta. Näkökulmia aluehistorialliseen tutkimuksen, toim. Maria Lähteenmäki. SKS, 2009. Sivut 170–196.

Räsänen Matti (Ed.): Pioneers: the history of Finnish ethnology. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1992. 213 s. (Luennolla ilmoitettavat sivut.)

Sääskilahti Nina: Kansa ja tiede. Suomalainen kansatiede ja sen kohde 1800-luvulta 1980-luvulle. Jyväskylä 1997. 97 s.

von Scheer, Monique & Thiemeyer, Thomas & Johler, Reinhard & Tschofen, Bernhard (eds.) Out of the Tower. Essays on Culture and Everyday Life. Untersuchungen des Ludwig-Uhland-Instituts der Universität Tübingen, 114. Tübingen 2013. Sivut 9-103.  

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies