Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
USKO0960 U2. Suomen uskonnollinen kenttä 3 op
Vastuutaho
Uskontotiede
Vastuuhenkilö
Tiina Mahlamäki

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelija keskeisiin tämän päivän Suomessa vaikuttaviin uskonnollisiin ja uskonnollistaustaisiin liikkeisiin, yhteisöihin ja virtauksiin. Suoritettuaan kurssin opiskelija tuntee keskeisten Suomessa vaikuttavien uskonnollisten liikkeiden, yhteisöjen ja virtausten pääpiirteet. Hän tuntee keskeisen uskontoon liittyvän lainsäädännön ja kykenee pohtimaan uskonnon asemaa ja merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa.

Sisältö

Keskeiset Suomessa vaikuttavat kirkot, uskonnolliset yhdyskunat ja uskonnollistaustaiset liikkeet, yhteisöt ja virtaukset.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Kirjallinen tentti (luennot ja oheiskirjallisuus) tai luentoihin ja oheiskirjallisuuteen perustuva luentopäiväkirja.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
 • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
P3. USKONTOTIETEEN OPINTOJAKSOT (Elämänkatsomustieto)
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies