Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
USKO1242 U5. Kansanusko 3 op
Vastuutaho
Uskontotiede
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja Jaana Kouri

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on tututustuttaa opiskelija kansanuskon teemoihin, sen tutkimuksen perusteisiin ja tuloksiin sekä oppihistorian päälinjoihin, kuin myös nykypäivän populaareihin uskomusperinteisiin. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää kansanuskon monimuotoisuuden ja osaa arvioida kriittisesti aihepiiriä koskevia teiteellisiä tekstejä ja rakentaa niistä kirjallisia ja suullisia esityksiä.

Sisältö

Tutustuminen suomalaiseen ja kansainväliseen kansanuskon tutkimukseen opintojakson oheiskirjallisuuden avulla.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

2017-18 suoritustapa: sähköinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Anna-Leena Siikala: Kansanusko. - Suomen historia 3., sivut 302-369. Weilin & Göös 1985.

Pasi Enges ja Kirsi Hänninen (toim.): Kansanuskosta nykypäivän henkisyyteen. Turun yliopisto 2015

Marion Bowman and Ülo Valk (eds.): Vernacular religion in everyday life: expression of belief. Equinox 2012.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies