Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
USKO1192 Tieteellinen kirjoittaminen II 5 op
Vastuutaho
Uskontotiede
Vastuuhenkilö
Tiina Mahlamäki

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii tunnistamaan oman kirjoittajaprofiilinsa sekä omat vahvuutensa kirjoittajana. Opiskelija perehtyy tieteellisen ja yleistajuisen kirjoittamisen eri osa-alueisiin sekä erilaisten tekstityyppien rakenteellisiin ja kielellisiin ominaispiirteisiin. Opiskelija vahvistaa pro gradu -tutkielman kirjoittamiseen liittyviä valmiuksiaan.

Sisältö

Tietokirjoittamisen ja yleistajuisen kirjoittamisen eri tekstilajit, tekstien arviointi ja kommentointi, palautteen vastaanottaminen, tieteellisen tekstin ominaispiirteet, viittauskäytännöt ja bibliografiat, kirjoitusharjoitukset.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Kurssi suoritetaan samanaikaisesti graduseminaarin kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies