Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
USKO1222 Graduseminaari 10 op
Vastuutaho
Uskontotiede
Vastuuhenkilö
Uskontotieteen professori
Edeltävät opinnot
Perus- ja aineopinnot.

Osaamistavoitteet

Pro gradu -tutkielmalla opiskelija osoittaa valmiutensa tieteelliseen tutkimustyöhön sekä taitonsa soveltaa uskontotieteen teorioita ja menetelmiä tutkimusongelmansa edellyttämällä tavalla. Hän kykenee itsenäiseen tiedonhakuun, tiedon erittelyyn ja arviointiin sekä uuden, perustellusti esitetyn tiedon tuottamiseen tutkielman muodossa. Hän osaa kirjoittaa sujuvaa ja selkeää tieteellistä tekstiä.

Sisältö

Opiskelija valitsee ohjaajien kanssa yhteistyössä pro gradu -tutkielmansa aiheen, hankkii tutkielmansa aineiston ja tekee metodologiset valintansa. Hän esittelee seminaarissa tutkimussuunnitelman ja esitelmän sekä puolustaa niitä, toimii opponenttina ja osallistuu aktiivisesti keskusteluun.

Toteutustavat

Seminaarityöskentely, itsenäinen työskentely, henkilökohtainen ohjaus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi

Seminaarityöskentely, tutkimussuunnitelma, seminaariesitelmä, opponointi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies