Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
USKO1110 Pro gradu -tutkielma 40 op
Vastuutaho
Uskontotiede
Vastuuhenkilö
Uskontotieteen professori
Edeltävät opinnot
Perus- ja aineopinnot.

Osaamistavoitteet

Pro gradu -tutkielmalla opiskelija osoittaa valmiutensa tieteelliseen tutkimustyöhön sekä taitonsa soveltaa uskontotieteen teorioita ja menetelmiä tutkimusongelmansa edellyttämällä tavalla. Hän kykenee itsenäiseen tiedonhakuun, tiedon erittelyyn ja arviointiin sekä uuden, perustellusti esitetyn tiedon tuottamiseen tutkielman muodossa. Hän osaa kirjoittaa sujuvaa ja selkeää tieteellistä tekstiä.

Sisältö

Opiskelija kirjoittaa itsenäisesti ohjaajan tukemana 60 -90 sivun oman tutkielman.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Approbatur-laudatur.
Seitsenportainen sanallinen arviointi: improbatur-laudatur; kahden tarkastajan kirjallinen lausunto.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies