Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
USKO1148 Uskonto antiikissa ja keskiajan Euroopassa 5 op
Vastuutaho
Uskontotiede
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja Jaana Kouri

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee pääpiirteissään antiikin Euroopalle jättämän uskontoperinnön sekä sen muovautumisen keskiajalla. Opiskelija tuntee myös uskontoja koskevan käsitteistön syntyhistorian Euroopan kontekstissa.

Sisältö

Antiikin Välimeren alueen uskontotraditiot sekä muut esikristilliset uskonnot. Myöhäisantiikin uskonnollinen kehitys. Katolisen kirkon historia ja vaikutus läntisen Euroopan uskontojen kenttään.

Toteutustavat

Tentti suoritetaan lukupäiväkirjana (5 op). Sen tekemisen ohjeet saat pyytämällä ne sähköpostitse Jaana Kourilta. Ohjeiden pyytäminen ei edellytä lukupäiväkirjan suorittamista tietyssä ajassa. Lukupäiväkirja palautetaan sähköpostitse osoitteeseen jkouri@utu.fi erillisenä tiedostona.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
 • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

USKO1148a

ANTIIKKI 3 op

Nongbri, Brent: Before Religion. A history of a modern concept. Yale University Press 2012.

Bremmer, Jan: Greek Religion. OUP 1994.

Hänninen, Marja-Leena; Kahlos, Maijastina & Lehtonen, Ulla: Uskonnot antiikin Roomassa. Teos 2012.

Arffman, Kaarlo: Kristinuskon historia, Edita, 2004, 9– keskiajan alkuun.

USKO1148b

 KESKIAIKA 2 op

Hamilton, Bernard: Religion in the Medieval West. Second edition. Hodder Education 2003.

Heikkilä, Tuomas & Lehmijoki-Gardner, Maiju: Keskiajan kirkko. Uskonelämän muotoja läntisessä kristikunnassa. SKS 2004, 9–118, 198–338.

Arffman, Kaarlo: Kristinuskon historia, Edita, 2004, Antiikin loppu-124.

USKO1148c: kaikki yllä olevat teokset (USKO1148a +USKO1148b)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Euroopan uskontohistoria (Uskontotiede)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies