Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
USKO1236 Uskonto Euroopassa uudelta ajalta nykypäivään 5 op
Vastuutaho
Uskontotiede
Vastuuhenkilö
Tiina Mahlamäki

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelija keskeisiin uudella ajalla Euroopassa vaikuttaneisiin uskonnollisiin ja uskonnollistaustaisiin liikkeisiin, yhteisöihin ja virtauksiin. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää tämän päivän moniuskontoisen ja monikulttuurisen Euroopan kehityshistorian. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa pohtia ja argumentoida kirjallisesti eurooppalaista uskontokulttuuria, arvoja ja monikulttuurisuutta käsitteleviä teemoja.

Sisältö

Luentokurssilla tarkastellaan uskontososiologista näkökulmaa painottaen eurooppalaisen uskonnollisen kentän keskeisiä piirteitä, liikkeitä ja virtauksia sekä historiallista kehitystä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla jaettavia artikkeleita.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Euroopan uskontohistoria (Uskontotiede)
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A2. USKONTOTIETEEN OPINTOJAKSOT (Elämänkatsomustieto)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies