Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ELÄM0009 P1. ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON PERUSKURSSI 3–5 op
Vastuutaho
Elämänkatsomustieto
Vastuuhenkilö
Tiina Mahlamäki

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija on perehtynyt elämänkatsomustiedon perusteisiin ja tehtävään opetettavana aineena, ymmärtää sen keskeiset käsitteet ja monitieteisen lähtökohdan sekä tuntee oppiaineen historiallisen muotoutumisen.

Sisältö

Elämänkatsomustiedon peruskäsitteet ja niiden suhteet (maailmankuva, maailmankatsomus, elämänkatsomus), oppiaineen sisältö, asema ja tehtävä kouluympäristössä, elämänkatsomustiedon monitieteinen perusta, oppiaineen historiallinen muotoutuminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Oheismateriaali, harjoitustehtävät, oppimispäiväkirja. Oheismateriaali ja ohjeistus löytyvät kurssin moodle-alueelta, jonka osoite ja kurssiavain annetaan ensimmäisellä tapaamiskerralla.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheismateriaali ja ohjeistus löytyvät kurssin moodle-alueelta, jonka osoite ja kurssiavain annetaan ensimmäisellä tapaamiskerralla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
PERUSOPINNOT, ELÄMÄNKATSOMUSTIETO (Elämänkatsomustieto)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies