Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILY1310 P7 Yhteiskuntafilosofia I 3 op
Vastuutaho
Filosofia
Vastuuhenkilö
Juha Räikkä

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelijan oletetaan tuntevan tavanomaiset yhteiskuntafilosofian kysymykset, erityisesti oikeudenmukaisuuden käsitteeseen liittyvät aiheet

Sisältö

- ihminen yhteisön jäsenenä
- yhteiskuntafilosofian suhde yhteiskuntatieteisiin
- yhteiskuntateorioiden perustyypit ja peruskäsitteet

Toteutustavat

Luentokurssit kuulusteluineen tai kirjallisuuskuulustelu. Tentin voi suorittaa myös sähköisesti tenttiakvaariossa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Räikkä (toim.): Yhteiskuntafilosofia

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
P2. FILOSOFIAN OPINTOJAKSOT (Elämänkatsomustieto)
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet