Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
MUSE1155 A1 Näyttelyt ja pedagoginen toiminta 7 ECTS
Vastuutaho
Museologia
Vastuuhenkilö
Pihlman Sirkku ja kurssien opettajat
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X

Osaamistavoitteet

Moniaististen museoille ominaisten kommunikaatiokeinojen perusteiden osaaminen. Perehtyminen joihinkin museolle ominaisiin kommunikaation tapoihin ja keinoihin ja kyky soveltaa niitä. Kiinnostus ja perehtyneisyys museoon tulkitsijana. Halu ja kyky tunnistaa asiakkaiden tarpeet ja niiden monenlaisuus ja ottaa ne huomioon, kun kommunikaatiota suunnitellaan ja toteutetaan. Yhteistyön ja verkottumisen merkityksen tunnistaminen. Taito ja rohkeus tarttua eteen tuleviin näyttely- ja muihin kommunikaatiotehtäviin.

Sisältö

Sisältö ja painopiste vaihtuu vuosittain. Teoreettinen ja käytännöllinen tutustuminen näyttelyyn muotoina ja välineinä. Museo- ja kulttuuriperintöpedagogiikan teorioita ja käytäntöjä. Näyttelysuunnittelun perusteita. Erityisominaisuuksien, kuten aistivammojen tai neurologisten erityispiirteiden huomioiminen museon palveluntarjonnassa. Museon vaikuttavuuden kysymyksiä esim. turvapaikanhakijoiden kotouttamisessa. Kurssilla tehdään käytännön harjoituksia näyttelysuunnittelun, pedagogiikan ja muun kommunikaation osa-alueilla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Luento-opetus, harjoitukset, ekskursiot.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Osallistuminen opetukseen, harjoitustöt ja kurssiraportti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan kunakin lukuvuonna erikseen Moodlessa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

School of History, Cultural Research and Art Studies
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
School of History, Cultural Research and Art Studies
Museology
Gender Studies
Cultural Management Studies
Museology (Pori)
Creative Writing
Life Philosophy
European Ethnology
Folkloristics
Study of Religion
MDP in Women and Gender Studies
Finnish Literature
Media Studies
Art History
Comparative Literature
Cultural Heritage Studies
Digital Culture
Landscape Studies
Cultural Production and Landscape Studies
Cultural History
Finnish History
European and World History
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Finnish Study Modules
Musicology
School of History, Cultural Research and Art St.
Degree Pathway in Records and Archives Management
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Cultural and Experience Tourism
Asklepios-Programme
MDP in Gender Studies