Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ARKE1301 A2 Arkeologian tutkimusteemat 5 op
Vastuutaho
Arkeologia
Vastuuhenkilö
NN

Osaamistavoitteet

Tavoitteina on omakohtainen tutustuminen arkeologian tutkimusteemoihin ja tutkimustraditioon.

Sisältö

Suomalaiseen arkeologiseen tutkimukseen tutustutaan opettajan esittelemien julkaisusarjojen ja monografioiden tarjoaman tutkimushistorian johdattelemana (4 t), jonka jälkeen syyslukukaudella kullakin tapaamiskerralla tutustutaan ja analysoidaan 1 – 2 opettajan valitsemaa eri tutkimusteemoja edustavaa ajankohtaista artikkelia. Näihin jokainen tutustuu etukäteen. Kevätlukukaudella opiskelijat esittelevät yhteisen keskustelun pohjaksi kukin joko ajankohtaisen arkeologisen julkaisun tai pro gradu-tutkielman tai tutkimuksia käsittelevistä aiheesta työstettävän harjoitustyön. Opettaja valitsee esiteltävien töiden teemat.

Toteutustavat

Aktiivinen osallistuminen seminaari-istuntoihin (28 t) ja alustus tai harjoitustyö.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Mahdollisuuksien mukaan osa opetuksesta korvataan osallistumisella arkeologian seminaariin, johon osallistuminen on pakollista.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies