Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ARKE1508 A3 Proseminaari ja HuK-tutkielma 10 op
Vastuutaho
Arkeologia
Vastuuhenkilö
Tohtorikoulutettava Juha Ruohonen

Osaamistavoitteet

Tavoitteina on valmiudet tieteellisen tutkimuksen suunnitteluun, toteuttamiseen, kirjoittamiseen sekä kriittisen keskustelun käymiseen.

Sisältö

Proseminaari tutustuttaa arkeologisten aineistojen ja kirjallisuuden käyttöön. Tutkielmaa laadittaessa harjoitellaan tutkimusongelmien analyysia sekä tieteellisen tekstin tuottamista ja muotoseikkoja. Proseminaari-istunnoissa opetellaan suullisen esityksen pitämistä, työn esittelyä ja tieteellisen kritiikin vastaanottamista sekä siihen vastaamista. Opintojakson suorittaminen vastaa kandidaatintutkielmaa, jonka jälkeen kirjoitetaan HuK-tutkinnon kypsyysnäyte kandidaatintutkielman aiheesta.

Toteutustavat

Osallistuminen seminaareihin (30 t), tutkimussuunnitelma (3 s.) ja tutkielma (15 s.).

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Tutkimussuunnitelma, aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn, tutkielman opponointi ja tutkielma sekä kypsyysnäyte.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Arviointi suoritetaan vasta, kun kypsyysnäyte on suoritettu.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies