Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ARKE1308 A5 Hallinnollinen arkeologia 4 op
Vastuutaho
Arkeologia
Vastuuhenkilö
Professori Jussi-Pekka Taavitsainen

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on tutustuttaa muinaismuistohallinnon organisaatioon ja sen toimintaa säätelevään lainsäädäntöön, lainsäädännön taustaan ja arjen käytänteisiin.

Sisältö

Opintojakso tarkastelee muinaismuistosuojelun ja -hoidon arvottamisperusteita ja historiaa, alan organisaatioita sekä niiden toimintaa ja muinaismuistolainsäädännön tavoitteita erityisesti Suomessa. Keskeisen huomion saa muinaismuistolaki, jonka tulkintaa ja soveltamista valotetaan käytännön esimerkein. Lisäksi esitellään muita arkeologisen toiminnan kannalta keskeisiä lakeja ja määräyksiä (rakennussuojelulaki, kaavoituskäytänteet, Suomen allekirjoittamat kansainväliset suojelusopimukset jne.).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Luento "Hallinnollinen arkeologia" 20 t ja oheiskirjallisuus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Suositellun suoritusajankohdan lisätiedot
Luento pidetään vain parittomina vuosina periodilla 4.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lista tenttiin luettavasta kirjallisuudesta jaetaan ensimmäisellä luennolla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies