Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ARKE1516 A10 Kenttätyökurssi 2 5 op
Vastuutaho
Arkeologia
Vastuuhenkilö
Amanuenssi Henrik Asplund
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on syventää tietoja arkeologisesta kaivausmetodiikasta, erityisesti yksikkökaivaustekniikasta sekä tietokoneavusteisesta mittauksesta ja dokumentoinnista.

Sisältö

Opintojakso sisältää mittaus- ja atk-harjoituksia, perehdyttää digitaalisovelluksiin sekä tutustuttaa lähemmin stratigrafiseen metodiin ja Harrisin matriisiin.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Osallistumisoikeus opintojaksolle vain pääaineopiskelijoilla

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmätyöskentely
Harjoitukset

Kontaktiopetus 24 t sekä osallistuminen ryhmätyöskentelyyn ja kenttätyöhön.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjalliset tehtävät

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies