Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ARKE2051 S5 Maailman esihistoria 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on uusimman tutkimuksen luoma globaali kuva ihmisen materiaalisen ja henkisen kulttuurin kehityksestä metsästäjä - keräilijöistä maanviljelijöiksi ja karjanhoitajiksi sekä muinaisista sivilisaatioista Egyptissä, Välimeren alueella, Etelä- ja Itä-Aasiassa sekä Keski- ja Etelä-Amerikassa.

Sisältö

Uusia näkökulmia avaava ja tutkimustuloksia esittelevä sekä aikaisemmin opittua syventävä johdanto maailman esihistoriaan, ihmisen sosiaaliseen, kulttuuriseen ja taloudelliseen kehitykseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Tentin voi suorittaa laitostenttipäivänä tai sopimuksesta myös tiedekuntatenttipäivänä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

The Human Past: world prehistory & the development of human societies. Ed. by Chris Scarre. Thames & Hudson. London 2005 tai uudempi painos.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies