Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ARKE1422 S6 Kenttätyöprojekti 5 op
Vastuutaho
Arkeologia
Vastuuhenkilö
Amanuenssi Henrik Asplund ja tohtorikoulutettava Juha Ruohonen

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on kehittää ja syventää opiskelijan kenttätyöosaamista itse valitsemallaan osa-alueella projektioppimisen kautta. Opiskelija oppii soveltamaan aikaisemmin opittuja taitoja sekä arvioimaan ja kehittämään omaa osaamistaan. Lisäksi opintojakson tarkoituksena on tutustuttaa lähemmin tutkimukseen prosessina: sen suunnitteluun, toteuttamiseen ja raportointiin. Kurssi antaa myös mahdollisuuden perehtyä käytännössä oman erikoistumisalan menetelmiin ja kysymyksenasetteluihin.

Sisältö

Kurssin suoritus tapahtuu työskentelemällä itsenäisesti opiskelijan itse suunnittelemassa tutkimusprojektissa tai osana laajempaa tutkimushanketta. Kurssisuoritukseen voi sisältyä oppiaineen kenttätöiden yhteydessä tehtävä tutkimus (esimerkiksi erikseen raportoitavan koekuopituksen, näytteenoton tai pintapoiminnan suorittaminen) tai itsenäisesti tehtävä kenttätyö valitsemansa kenttätyömenetelmän osalta.

Hankkeesta laaditaan työhön liittyvä raportti opintojakson vastuuhenkilölle. Kurssin suorittamisesta on sovittava vastuuhenkilön kanssa ennen työskentelyn aloittamista.

Toteutustavat

Seminaari 12 t, essee 2 s.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Tutkimussuunnitelma, itsenäinen työskentely ja raportti.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät

4. vuosi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies