Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HIST0010 P1.1. Johdatus opintoihin ja opiskelutaitoihin 0 op
Vastuutaho
Historia
Vastuuhenkilö
Meri Heinonen, Heli Paalumäki, Mari Välimäki

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee suuntautumisensa mukaan arkeologian tai historia-aineiden rakenteet. Hän tietää, miten HuK-tutkinto muodostuu ja osaa suunnitella ja aikatauluttaa pää- ja sivuaineopintonsa sekä pakolliset kieli- ja viestintäopinnot. Lisäksi hän hallitsee keskeiset opiskelukäytänteet, kuten nettiopsun käytön ja hopsin laatimisen, ja sitoutuu ajatukseen opiskelusta opiskelijan työnä sekä kantaa vastuuta oppimisestaan ja osallistumisestaan.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan opiskelijan suuntautumisen mukaan arkeologian tai historia-aineiden rakenteisiin. Hän perehtyy HuK-tutkinnon rakenteeseen, sivuainevaihtoehtoihin, opiskelu- ja ohjauskäytänteisiin. Opintojakso alkaa yhteisluennolla, jonka jälkeen opiskelijat osallistuvat opettajatutorien vetämiin ryhmä- ja henkilökohtaisiin tapaamisiin. Opintojakson kuluessa opiskelijat tekevät kandidaattitutkintoon saakka ulottuvan henkilökohtaisen opintosuunnitelman sähköiseen hops-järjestelmään.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 2 t 0 t
Ryhmäopetus

Luento-opetus (2 h), pienryhmäopetus sekä henkilökohtaiset tapaamiset syksyllä ja keväällä (4-6 h). Suoritus kirjataan kevään toisen periodin KL2 loppuun mennessä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Arviointi HOPS:n tekemisen jälkeen.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Lisätietoja

Sivuaineopiskelijoiden tulee ilmoittautua oppiaineen toimistoon (his-toimisto@lists.utu.fi) 4.9.2017 mennessä. Sivuaineopiskelijat osallistuvat kurssin aloittavalle yhteisluennolle pääaineopiskelijoiden tapaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
ARKEOLOGIAN JA HISTORIAN PERUSOPINNOT (Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia)
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
KULTTUURIHISTORIAN PERUSOPINNOT (Kulttuurihistoria)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies