Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUHI1174 A2. Kulttuurihistorian kirjoittaminen 5 op
Vastuutaho
Kulttuurihistoria
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Marika Räsänen

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tuntee tietokirjoittamisen lähtökohdat ja tunnistaa sen eri muotojen (artikkeli, essee, popularisoivat esitykset, kritiikki, verkkokirjoittaminen) keskeiset tavoitteet. Opiskelija osaa tuottaa erilaisia tekstejä ja arvioida kulttuurihistoriallista kirjoittamista. Kurssin tavoitteena on tehdä kulttuurihistoriaa hyvin käytännönläheisesti ja siten harjoittaa myös työelämässä vaadittavia taitoja (kirjoittamisen ohella myös projektityöskentelyä, projektinhallintaa, esimiestaitoja, ohjausta, eri viestintävälineiden hallintaa, mediataitoja).

Sisältö

Opintojakso toteutetaan kaikille yhteisinä luentoina ja temaattisina työpajoina, joissa pääpaino on ryhmätyöskentelyssä. Johdantoluennon jälkeen opiskelijat jakautuvat työpajoihin, jotka perehtyvät itsenäisesti annettuun teemaan ja harjoittelevat eri kirjoittamisen muotoja sekä sosiaalisen median käyttöä kulttuurihistoriallisessa viestinnässä.
Luennot käsittelevät kirjoittamisen merkitystä kulttuurihistoriallisessa tutkimuksessa ja tieteen popularisoinnissa sekä tiede- ja tietokirjoittamisen yleisiä piirteitä, lajeja, tyylejä ja foorumeita. Työpajoissa tehtävissä kirjoitustöissä harjoitellaan luennoilla opittua tuottamalla erityyppisiä aineistoja eri foorumeille. Kurssin tavoitteena on julkaista työpajoissa tehtävät työt eri foorumeilla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmäopetus
Itsenäinen työskentely

Luento-opetus, itsenäinen työskentely ja työpajat.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Luentopäiväkirja, harjoitustyö(t) + osallistuminen kontaktiopetukseen ja ryhmätyöskentelyyn.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden kevät

Ennen kandiseminaaria

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheismateriaalia jaetaan kurssin moodlealueella.

Lisätietoja

Mikäli opiskelija tekee myös yleisen historian aineopinnot, joihin kuuluu vastaavanlainen kurssi (Keskusteleva historia 5 op), voi hän halutessaan korvata kurssin suorittamalla kohdasta A3 5 op.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
KULTTUURIHISTORIAN AINEOPINNOT (Kulttuurihistoria)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies