Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUHI0429 S3. Tutkielmaa tukevia opintoja 5–10 op
Vastuutaho
Suomen historia
Vastuuhenkilö
Suomen historian professorit

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on vahvistaa opiskelijan oman tutkielmansa aiheeseen liittyvää tutkimuskirjallisuuden tuntemusta, tutkielman teoreettisen viitekehyksen hahmottamista ja syventää oman alansa tutkimustradition tuntemusta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee omaan tutkimusaiheeseensa liittyvän keskeisen käsitteistön, lähestymistavat ja teoriat, ja lisäksi hänellä on valmius niiden arviointiin ja kommentointiin oman tutkielmansa näkökulmasta.

Sisältö

Opintojakson sisällön muodostaa opettajan kanssa sovittava pro gradu -tutkielman tekoa tukeva kirjallisuus, joka käsittelee tutkielman teoreettista perustaa tai temaattista aihepiiriä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi

suorituskieli suomi; kirjallinen tentti tai essee tai kurssi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tenttikirjallisuus sovitaan yhdessä opinnäytetyön ohjaajan kanssa.

 

Lisätietoja

Mikäli opiskelija ei ole tehnyt työharjoittelua kandidaattitutkintoon, niin hänen suositellaan tekevän tämä opintojakso 5 op:n laajuisena ja suorittamaan osio S4 Työelämäopinnot kohdasta 5 op:n laajuisena.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies