Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUHI0464 S4. OPINTOIHIN LIITTYVÄ TYÖHARJOITTELU II 0–5 op
Vastuutaho
Suomen historia
Vastuuhenkilö
Suomen historian professorit

Osaamistavoitteet

Opiskelija hyödyntää harjoittelussaan opiskelun aikana hankkimiaan valmiuksia. Hän saa käsityksen omista vahvuuksistaan ja valmiuksistaan. Hän osaa myös arvioida omaa osaamistaan harjoittelun jälkeen. Opiskelija saa käsityksen, mikä ala sopii hänelle parhaiten ja saavuttaa hyvät työnhankintataidot.

Sisältö

Opiskelija hakee omatoimisesti ja aktiivisesti työharjoittelupaikkaa. Myös kansainvälistä harjoittelua suositaan vahvasti. Harjoittelupaikasta on sovittava etukäteen osion vastuuhenkilön kanssa. Harjoittelussa kannattaa hyödyntää tiedekunnalta anottavaa harjoittelutukea. Työharjoittelu tehdään omaa alaa vastaavassa työpaikassa, oppiaineen projektitehtävissä tai erityisenä työelämään johtavana kurssina. Opiskelija kirjoittaa välittömästi työssäoppimista arvioivan harjoitteluraportin ja palauttaa sen ohjaavalle opettajalle liittäen mukaan työtodistuksen tmv. Kolmen kuukauden harjoittelu vastaa 5 opintopistettä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Itsenäinen työnhaku, harjoittelu ja siitä raportointi. Osan tästä osiosta voi suorittaa erilaisina työelämään johdattelevina kursseina.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Työharjoittelu sekä harjoitteluraportti (6-8 s)

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Harjoitteluraportti palautetaan kuukauden kuluessa työharjoittelun päättymisestä. Ohjeet raportin laatimiseksi löytyvät historia-aineiden yhteisiltä intran sivuilta kohdasta "opiskelu". https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/hkt/oppiaineet/historia/historia/opiskelu/opiskeluohjeita/Sivut/harjoittelu.aspx

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies