Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUHI0255 S5. MAISTERISEMINAARI 10 op
Vastuutaho
Suomen historia
Vastuuhenkilö
Suomen historian professorit

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii tekemään vaativaa akateemista tutkimusta ja tuottamaan tieteellisesti perusteltua, uutta tietoa. Opintojakso harjaannuttaa opiskelijan etsimään tietoa eri lähteistä sekä kokoamaan, järjestämään ja analysoimaan kerättyä tietoaineista ja esittämään tutkimustulokset ja johtopäätökset tiivistetyssä muodossa.

Sisältö

Seminaarin tarkoituksena on selkiyttää opiskelijan tutkimusideaa ja auttaa häntä laatimaan sen pohjalta onnistunut tieteellinen opinnäyte. Pääsääntöisesti maisteriseminaarin vetäjä toimii pro gradu -tutkielman ohjaajana.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi

Suorituskieli suomi; aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn, esitelmien pito ja opponointi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Opiskelija saa merkinnän seminaarin suorituksesta jätettyään pro gradu- tai sivuainetutkielmansa esitarkastettavaksi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies