Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUHI0263 S6. PRO GRADU -TUTKIELMA 40 op
Vastuutaho
Suomen historia
Vastuuhenkilö
Suomen historian professorit
Edeltävät opinnot
Suomen historian kandidaattiseminaari ja tutkielma (tai jonkin historia-aineen kandidaatintutkielma).

Osaamistavoitteet

Pro gradu -tutkielma on 60-90 sivun laajuinen kirjallinen opinnäyte, jonka tavoitteena on harjaannuttaa opiskelija tieteelliseen tutkimukseen, selkeään ja rationaaliseen kysymyksenasetteluun sekä lähdeaineiston hankintaan ja kriittiseen hyödyntämiseen. Tavoitteena on myös harjaannuttaa opiskelija keskeisten tutkimusmetodien hallintaan, johtopäätelmien tekoon ja tutkimustulosten esittelyyn hyvässä kirjallisessa muodossa.

Sisältö

Tutkielmaa tehdessään opiskelija pohtii itsenäisesti menneisyyden ilmiöitä, perehtyy alansa teoreettisiin keskusteluihin, käyttää tieteellisiä menetelmiä ja liittää yhteen teoriaa ja empiiristä aineistoa. Tutkielmaan liitetään yksisivuinen tiivistelmä suomen kielellä. Tutkielman esitarkastuksen yhteydessä opiskelija käy ohjaajansa kanssa loppukeskustelun. Keskustelun aiheina ovat tutkielman ohella Suomen historian opiskelun keskeiset teemat ja molemminpuolinen palaute opinnoista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Suorituskieli suomi; itsenäisesti laadittu kirjallinen opinnäytetyö.

Arviointi ja arviointiperusteet

Approbatur-laudatur.
Kahdeksanportainen sanallinen arvostelu. Tutkielman arvosana vaikuttaa syventävien opintojen loppuarvosanaan.

Lisätietoja

Historia-aineista valmistuneiden tutkielmien tiivistelmät viedään historia-aineiden www-sivuille gradutietokantaan. Tätä varten opinnäytetyönsä laatineet lähettävät tiivistelmäsivun sähköpostin liitetiedostona oppiaineen toimistoon. Pro gradu tutkielma tallennetaan myös Turun yliopiston kirjaston kirjastotietokantaan. Ohjeet tästä saa luovutettuaan pro gradu-tutkielman kansiin sidottuna tiedekunnan kansliaan. Tiivistelmäsivu on laadittava kahtena kappaleena, joista toinen liitetään tutkielman nimiölehden jälkeiseksi sivuksi ja toinen jätetään erikseen julkaisemista varten. Katso tarkemmin: https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/opiskelu/perustutkinnot/tutkielmat/Sivut/home.aspx

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies