Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUHI0505 S1.1. Johdanto Suomen historian maisteriopintoihin 5 op
Vastuutaho
Suomen historia
Vastuuhenkilö
Suomen historian professori

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ja ymmärtää Suomen historian syventävien opintojen ja tutkielman teon tavoitteet ja kurssin suoritettuaan hänellä on tutkielman tekoon vaadittavat valmiudet. Lisäksi opiskelija pohtii ja täsmentää työelämävalmiuksiaan ja ammatillista suuntautumistaan.

Sisältö

Luento-opetuksessa käsitellään pro gradu tutkielman tekoon liittyviä metodisia, teoreettisia ja eettisiä näkökulmia sekä tutkielman tasoon ja laatuun liittyviä kysymyksiä. Informaatiolukutaitoon, sähköisten aineistojen käyttöön sekä kirjastojen ja arkistojen käyttöön liittyvää osaamista syvennetään. Kurssin yhteydessä laaditaan maisteriopintoja koskeva opintosuunnitelma HOPS ja vähintään kolmen sivun laajuinen pro gradu -tutkielman tutkimussuunnitelma työn ohjaajan kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen, pro gradu -tutkielman tutkimussuunnitelma ja HOPS

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Maisteriopintojen 1. vuoden syksy SL1

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies